Giỏ hàng

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN THƯỜNG NIÊN 2019

Để tạo điều kiện cho anh chị em đoàn viên Công ty có dịp để giao lưu gắn kết, học hỏi lẫn nhau trong công việc và cuộc sống và được sự nhất trí của Ban Giám đốc, vào ngày 5/4/2019 Công ty Cổ phần dược Hadico đã tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở thường niên 2019.

Tới dự Hội nghị có sự hiện diện của Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị em đoàn viên Công ty.

Tại Hội nghị lần này, Chủ Tịch Công đoàn Bùi Thanh Tuấn đã có bài phát biểu tổng kết các hoạt động công đoàn trong năm 2018, tổng kết thu chi quỹ Công đoàn và phổ biến lại Quy chế hoạt động Công đoàn tới toàn thể đoàn viên.

Tiếp theo đó, BCH CĐ đã tổ chức bầu chọn thêm 1 thành viên tham gia vào BCH CĐ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

Các đoàn viên giơ tay biểu quyết bầu bổ sung thành viên BCH CĐ

BCH Công đoàn ra mắt toàn thể các Đoàn viên Công ty

Facebook Top