CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADICO

Địa chỉ: Lô E18 Khu đấu giá quyền sử dụng đất, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 04 36400.549 -Fax: 04 36400.548
Email: hadicopharma@gmail.com